Міронова Юлія Володимирівна

Резюме

Міронова Юлія Володимирівна к.е.н., доцент кафедри МБІС

Освіта:  у 2007 році з відзнакою закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю "Менед­жмент організацій" та здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.

 З 2007 року по 2010 навчалася в аспірантурі ВНТУ за спеціальністю "Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці".

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У ВНТУ працює з 2007 року.

Працювала на двох держбюджетних темах.

Направлення наукової роботи – ефективність праці у моделях розвитку підприємств.

Публікації: автор та співавтор 35-ти наукових робіт, серед них статі у фахових наукових виданнях, монографія, навчальні посібники (в т. ч. один із грифом МОНУ) та ряд методичних праць.

Викладає дисципліни:  «Основи кібернетики», «Інформаційне моделювання бізнес-процесів», «Інформаційні технології управління», «Аналіз корпоративних інформаційних систем», «Прикладні програмні системи», "Економетрія", "Управління персоналом" та ін.